Herkes Onu Okuyor Ortaokul Kitap Özeti ve Soru Bankası

Ana Sayfa » Öne Çıkanlar » Herkes Onu Okuyor Ortaokul Kitap Özeti ve Soru Bankası
Sitemize 17 Mart 2014 tarihinde eklenmiş ve 6.045 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Herkes Onu Okuyor Ortaokul Kitap Özeti  Soru Bankası

herkesonuokuyor

Değerli Dostlar; 

2014 Nisan ayında yapılacak olan ve Türkiye genelinde düzenlenenen herkes onu okuyor kitap okuma yarışmasında ortaokul, lise ve yetişkinler kategorisinde binlerce insan yarışacak. Değerli dostum Orhan FELEK'in kendi öğrencilerini sınava hazırlamak amacıyla hazırlamış olduğu herkes onu okuyor ortaokul kategorisi soru bankası çalışmasını sizlerle ve öğrencilerimizle paylaşmayı uygun buldum. Hocamın izni ile yayınladığın herkes onu okuyor ortaokul kategorisi soru bankası çalışmasında yazar Rahime Kaya'nın kitabının sorulaştırılmış hali var ancak tamamlanmamış. Hocam yeni sorular çıkardıkça ben de ekleyeceğim. Öğrencilerimizin faydalanacağını düşündüğüm bir çalışma olan herkes onu okuyor ortaokul kategorisi soru bankası çalışması onlara yeni ufuklara açacak nitelikte. Bu çalışmanın faydalı olabilmesi en azından bir kere kitabın okunmasına bağlı. Herkes onu okuyor ortaokul kategorisi soru bankasında yer alan sorular kitabın okunuş düzenine göre sıralanmış. Umarım faydalı olur…


1-Abdulmuttalibin ilk oğlunun adı nedir?

HARİS.

2- Zemzem'i ilk kim buldu?

Hz. İBRAHİMİN HANINI HACER.

3- Peygamberimizin babası olan Abdullahın dedesi kimdir?

HAŞİM.

4-Allah için yapılan ilk bina ve ilk mabed neresidir?

KABE.

5-Hicazlı bilgenin yöntemiyle Abdullah kaç deve karşılığı kurban olmaktan kurtuldu?

ABDULLAH 100 DEVE KARŞILIĞI KURBAN OLMAKTAN KURTULDU.

6- Peygamberimizin annesi VEHBİN KIZI AMİNE hangi kabiledendir?

ZÜHREOĞULLARINDAN.

7- Hz. Muhammedin babası nezaman ve nerede öldü?

Doğmadan 2 ay önce Medine'de.

8- Kabeyi yıkmaya kim nereden ve niçin geliyordu?

YEMEN VALİSİ EBREHE yaptırdığı kiliseyi ziyaret etsinler diye.

9- Filin adı ve yönlendirmekle (sevk etmekle) görevli bakıcısının adı nedir?

FİLİN ADI MAHMUT sevk etmekle görevli NÜFEYL isimli kişi.

10-Ebrehenin ordusunu taşlayan kuşların adı nedir?

EBABİL KUŞLARI.

11- Hz. Muhammed in doğum tarihi nedir?

20 Nisan 571 pazartesi günü.

12- Hz Muhammed Fil olayından yaklaşık kaç gün sonra doğdu?

50 GÜN SONRA.

13-Doğum sırasında orada bulunanlardan Şifa Hatun yaklaştığında ne söylediğini duydu?

Secdede olduğunu gördü, Ümmeti Ümmeti dediğini duydu,işaret parmağı havadaydı,kürek kemikleri arasında Peygamberlik Mührü vardı.

14-Hz. Muhammed'e adını kim koydu?

DEDESİ ABDULMUTTALİP.

15- Hz.Muhammedin doğduğu gece hangi mucizeler oldu?

Putlar baş aşağı yere düştü.
Yeni bir yıldız parlamış.
Kisra sarayının 14 burcu yıkıldı.
İranlıların 100 yıllardır sönmeyen meşaleleri söndü.

16- yukarıdaki olayları yorumlayan ve sonrada dediği çıkan alim kimdir?

ŞAMDA YAŞAYAN SATİH İSİMLİ ALİM.

17-Süt annenin yurdu neresi?

SAD OĞULLARI.

18-Süt annesi, süt babası ve süt kardeşi?

Halime—Haris— Abdullah

19 Amine nerede öldü?

EBVA KÖYÜNDE.

20-Onu dedesine kim getirdi?

CARİYELERİ ÜMMÜ EYMEN.

21-Hz. Muhammed sırasıyla kimlerin yanında kaldı?

0-4 süt  annesi Halime.
4-6 annesi Amine.
6-8 dedesi Abdulmuttalip.
8-25 amcası Ebu Talip.

22-Amcasıyla beraber ŞAM a giderken yolda onları kim durdurdu?

BUSRA denen yerde MANASTIRDA YAŞAYAN RAHİP BAHİRA.

23- Hz Muhammedin lakabı nedir?

EL EMİN.

24-Hz Muhammedin en yakın dostu kimdir?

EBU KUHAFE'NİN OĞLU EBU BEKİR.

25-Savaşmanın haram olduğu Muharrem ayında savaşılan ve Hz Muhammed'in de ok topladığı savaşın adı nedir?

FİCAR SAVAŞI.

26-Hz  Muhammed'in semadaki ismi nedir?

AHMET.

27-HZ. Hatice'nin kervanını Şam'a götürürken yanına takipçi olarak kim verildi?

MEYSERE.

28 Hz. Hatice'nin kervanıyla gidilip Şam'dan dönüşte durduran rahip kimdir?

RAHİP NASTURA.

29- Şam dönüşünde rahip Nastura'nın bu ağacın altında bu güne kadar nebiden başka kimse konaklamamıştır denilen ağacın adı nedir?

YAŞLI BİR ZEYTİN AĞACI.

30-Hz muhammed ile Hz Hatice'nin arasını yapan kadın kimdir?

NEFİSE.

31-HZ. HATİCE HZ . Muhammed'le niçin evlenmek istedi?

Amcasının oğlu ve akrabalık bağlarının yakınlığı.
Kavmi arasındaki eşsiz konumu.
Güzel ahlakı ve sözündeki doğruluğu için talip olmuş.

32- Hz Hatice'nin babasının ismi nedir?

HUVEYLİD.

33- HZ Hatice'yi peygamberimizin hangi amcaları istedi?

EBU TALİP- ABBAS – VE HAMZA

34- HZ Hatice ve Muhammed evlenirken kaç yaşlarındaydı?

Hz .hatice iki evlilik yapmış 40 yaşlarında.
Hz Muhammed 25 yaşındaydı.

35-Hz Muhammed evlenince nerede kaldı?

Birkaç gün amcası Ebu Talib'in evinde sonra Hakim İbn Hizam'dan satın alınan evde.

36- Bu yeni evde kimler yaşıyor?

Peygamberimizin yanından hiç ayırmadığı Ümmü Eymen , Hz Hatice'nin ilk eşi Ebu Hale'den olan oğlu HİND ve ZEYD İBN HARİSE bu evde yaşıyorlar.

37-Zeydi Hz Hatice'ye kim hediye etti?

Yeğeni Hakim İbn Hizam hediye etti. Hz Hatice'de Hz Muhammed'e hediye etti.

38-Hz Peygamber amcasının hangi çocuğunu yanına aldı?

Hz Peygamber Hz. ALİ'yi Amcası Abbas da Caferi yanına aldı.

39-Efendimizin çocukları sırasıyla kimlerdir?

İlk çocuğu KASIM, üç yıl sonra ZEYNEB, bir yıl sonra RUKİYE ve üç yıl sonra Ümmü Gülsüm.

40 – Kabe'de bulunan ve cennetten indiğine inanılan taşın adı nedir?

HACERUL ESVED (SİYAH, KARA, TAŞ).

41 – Hakem fikrini kim verdi?

Aralarında bulunan en yaşı zat HUZEYFE Kabeye açılan Beni Şeybe kapısını işaret etti.

42-Nur dağının yüksekliği ne kadardır?

866 metre.

43-İlk vahiy nerede ve ne zaman geldi?

610 yılında Ramazan ayının 17. gecesi NUR dağının HİRA mağarsında.

44- Vahyi kim getirdi?

CEBRAİL adlı melek.

45- İlk inen ayetler ve ikinci inen ayetlerin bulunduğu sure isimleri hangileridir?

İlk inen ayet alak suresi 1-5.
İkinci inen müttesir suresinin ilk ayetleri.

46- Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice vakit kaybetmeden ilk vahyi ve olanları kime anlattı?

AMCASININ OĞLU VARAKA İBN NEVFEL’e anlattılar.

47-Hz Muhammed'e ilk inanan kim oldu?

İlk inanan ilk abdest alan ilk namaz kılan ilk cemaat olan EŞİ HZ. HATİCE.

48- İlk peygambere inananlar sırasıyla kimlerdir?

1-Hz. Hatice 2- Hz. Ali 3-Zeyd ibn Harise 4- Hz Ebu Bekir.

49- Gizli davet kaç yıl sürdü?

3 yıl sürdü.

50- İslam adına dökülen ilk kan?

Hz. Sad bir devenin kaburgası ile müşriklerden bine vurdu.

51-Hz Fatma ne zaman doğdu?

İslama davetin ilk yılında doğdu, yani 610 yılında.

52-Açıktan islama çağrıyı (tebliği )nerede yaptı?

Safa Tepesinde.

53-Tebbet suresi niçin niçin nazil oldu?

Ebu Leheb'in Safa tepesinde ve sonrasında gösterdiği düşmanlık üzerine bu sure nazil oldu.

54-Hz. Ömer İbn Hattab gizlice kabede okunan hangi sureyi dinledi?

Hakka suresini.

55- Hz. Peygamber'in kızları kimlerle evlidir?

En büyük kızı Zeynep, Hatice'nin kızkardeşi Hale'nin oğlu Ebul As. Karısını boşamadı.
Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in Oğulları Utbe ve Uteybe ile evlenmiştir. Eşlerini boşadılar.

56- Hz Peygamber'in en büyük düşmanlarından olan Ebu Leheb'in karısının adı nedir?

Ümmü Cemil.

57- Rukiye boşandıktan sonra kiminle evlendi?

Mekkenin en zengin gençlerinden OSMAN İBN AFFAN ile evlendi.

58- Hz Muhammedin ilk erkek çocuğu Kasım Ölmüş Ondan sonrada Abdullah da ölmüştü Bunun Üzerine peygamberimize ne demeye başladılar?

Soyu Kesik anlamına gelen EBTER demeye başladılar.

59- Hz Peygamber'le soyu kesik (EBTER) diye alay edilince hangi sure nazil oldu?

KEVSER SURESİ.

60- İslam'ın ilk şehitleri kimlerdir?

SÜMEYYE ve YASİR ( Ammar'ın anne ve babası.)

61- Müslümanlar islamı ilk yıllarda hangi evde gizlice toplanarak öğreniyorlardı?

ERKAM'IN EVİNDE.

62-Mekke'nin zengin ailelerinden olup saygı duyulan ve  islamı kabul ettiği için annesi tarafından dövülen ve eve kapatılan sahabe kimdir?

MUSAB İbn UMEYR.

63- İlk Hicret nereye yapılmıştır?

HABEŞİSTAN.
615 yılında 10 erkek 5 kadın olmak üzere 15 kişidir. Bu kafilenin içinde peygamberimizin kızı RUKİYE VE Eşi Hz. OSMAN da vardır.

64- Habeşistan kralı kimdir?

NECAŞİ.

65-Ebu Cehil'in kafasını yararak Müslüman olan kişi kimdir?

Amcası HAMZA.

66-Müşrikler toplanıp kararlarını nerede alıyorlar?

DARUN NEDVE.

67- Hz.Ömer, Hz Peygamber'i öldürmeye giderken yolda kiminle karşılaştı?

NUAYM.

68- Hz Ömerin kız kardeşi Fatma ve kocası Said'e evde kuranı kim öğretiyordu?

HABBAB.

69-Hz Muhammed'in iki Ömer'den birisiyle İslam'ı güçlendir diye dua ettiği kişiler kimdir?

Ömer İbn Hattab ve Amr İbn Hişam.

70-Müslümanlar açıktan Kabe'de ilk defa cemaatle namazı hangi olay üzerine kıldılar?

Hz. Ömer'in Müslüman olmasından sonra.

71-İkinci Hicret ne zaman ve nereye yapıldı?

617 yılında  Habeşistan'a yapıldı.
Kafile başkanı Ebu Talib'in oğlu Cafer'dir.
83 erkek 21 kadın toplam 104 kişidir.

72- Müşrikler Habeşistan'a elçi olarak kimleri gönderdiler?

Abdullah ve Amr'ı kıymetli hediyelerle Habeşistan'a gönderdiler.

73- Boykot yılları kaç sene sürdü?

3 Sene sürdü Hişam ve Abdulmuttalip oğullarıyla bütün ilişkiler kesildi.
Kararlarını yazılı bir belge haline getirdiler ve kabe duvarına astılar.

74-Ay mucizesinde ay nerelere düştü?

Bir yarısı Ebu Kubeys diğer yarısı Kuaykıan dağına düştü.

75- Boykot kararını kim yazdı kurt nereyi yemedi?

Boykotu yazan MANSUR'dur.
Bismike Allahümme (Senin isminle başlarım ey Allah’ım) kısmını yemedi.

76- Hüzün yılı neye denir?

Ebu Talip'le Hz Hatice'nin ölümüne hüzün yılı denir.

77- Hz Hatice ne zaman ölmüştür?

620 yılında Ramazan ayının Kadir Gecesinde öldü.

78- Hz Haticenin kabri nerededir?

Hacun kapristanlığında.

79- Göklerin en hayırlı kadını İmran'ın kızı Meryem, yeryüzünün en hayırlı kadını kimdir?

Huveylidin kızı Haticedir. 

80-Hz Peygamber taife kiminle gitti?

Evlatlığı ZEYD İle.

81- Taif'ten kaçarken nereye sığındı ve kim Müslüman oldu?

Utbe ve Şeybe'nin üzüm bağına sığındı. Köle ADDAS Müslüman oldu.

82-Miraç ne zaman oldu, bineğin adı nedir?

621 yılında, hicretten bir yıl önce.  Bineğin adı BURAK'dır.

83-Hz Peygamber Mirac'a giderken Peygamberler'e namazı nerede kıldırdı?

Mescidi AKSA'da.

84-Cebrail Miraç'ta onu nereye kadar götürdü?

Sitretül Münteha'ya kadar.

85- Namaz nerede farz kılındı?

Miraçta, bu nedenle namaz müminin miracıdır.

86-Mirac ve olanlar anlatıldığı zaman hemen inanan Ebu Bekir'e hangi lakap verildi?

SIDDIK.

87-Akabe Beyatları nezaman oldu?

1. Akabe beyatı 621 yılında. 12 kişi Müslüman oldu.

2. Akabe beyatı 622 yılında. 72 kişi ile oldu.

88- 1. akabe beyatından sonra Medine'ye öğretmen olarak kim gönderildi?

Musab İbn Umeyr.

89- Medine'ye ilk hicret eden kişi kimdir?

MUSAP İBN UMEYR.

90- Hicret nedir?

622 yılında Hz. Muhammed'in ve arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye göçüne hicret denir.
Mekkeden Medine'ye giden Mekkeliler'e MUHACİR.
Mekkeliler'e yardım eden Medineliler'e ENSAR denir.

91- Herkes gizli hicret ederken açıktan meydan okuyarak hicret eden kimdir?

Hz. ÖMER.

92- HZ. Peygamber yatağına kimi yatırdı. Ve evden nasıl çıktı?

Hz ALİ'yi yatırdı. Yasin Suresi'nin ilk 9 ayetini okudu ve kapıda bekleyenlerin üzerine bir avuç toprak serperek evden çıktı.

93-Medine'ye hicret ederken hangi mağaraya saklandılar?

SEVR Mağarasına.

94-Hz Peygamber'in hicret arkadaşları kimlerdir?

Hz. Ebu Bekir.
Kılavuz Abdullah ibn Uraykıt.
Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir ibn Füheyre.

95- Hicret yolunda Hz Peygamber'i yakalayan takipçinin (iz sürücünün) adı nedir?

SÜRAKA İBN CU’ŞUM  .

96-Hicret ederken yolda ilk mescid nerede yapıldı?

Kuba Köyünde

97- İlk Cuma namazı nerde kılındı?

Ranuna vadisinde Hz. Muhammed kıldırdı

98-Hz. Muhammed'in devesinin adı nedir?

Kavsa

99-Hz Muhammed Medine'de kimin evinde kaldı?

Deve önce Sehl ve Süheyl isimli iki yetim kardeşin arsasına çöktü. Sonra da ordan kalkarak Neccar oğullarından EBU EYÜP ENSARİ'nin evinin yanına çöktü. Peygamberimiz bu zatın evinde 7 ay kaldı.

100-Mescid i nebevi(Peygamber mescidi) nereye yapıldı?

Devenin ilk çöktüğü yer olan Sehl ve Süheyl isimli iki yetim kardeşin arsasına.

101-Müslümanların ilk Müezzini ve ilk ezanını okuyan kişi kimdir?

Bilal-i Habeşi

102- Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?

Abdullah İbn Zeyd.

103- İslamın ilkokulunun adı nedir?

SUFFE

104-Hz. Peygamberden en çok kim hadis rivayet etmiştir?

Ebu Hureyre

105- Peygamber medinede ilk iş olarak neler yaptı?

Önce Medine şehrinin sınırları tesbit edildi.
İlk defa nüfus sayımı yapıldı.

106- Medine de ilk anlaşma kimlerle yapıldı?

Evs Ve Hazrec kabileleri arasında yapıldı.
İkinci anlaşma Yahudilerle yapıldı.

107- Peygamber namazlarında ilk önceleri nereye doğru yönelerek kılıyordu?

Medine de 16 ay boyunca Yahudilerin kıblesi olan KÜDÜS’ deki MESCİD-İ AKSAYA doğru namaz kıldı.

108-KABE Ne zaman Müslümanların kıblesi oldu?

Hz. Peygamber Beni SELİME Mescidinde öğle namazı kılarken kıblenin bundan sonra Kabe olduğu bildirildi. Bundan sonra BENİ SELİME mescidine iki kıbleli mescid denildi.

109-Ramazan Orucu ne zaman farz kılındı?

Hicretin 19 ayı başka bir deyişle kıblenin Kabe olmasından yaklaşık iki ay sonra ŞANAN ayında Ramazan Orucu farz kılındı.

110-Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi hangisidir?

624 yılında yapılan BEDİR SAVAŞI.
Bu savaşta düşman ordusunun komutanı Ebu Cehil öldürüldü.

111- Bedir savaşında Bedir Kuyuları'nın kapatılması fikrini kim verdi?

Hubab

112-Zekat ne zaman farz kılındı?

Hicretin 2. yılında yani 624 yılında farz kılındı.
Zilhicce ayında kurban kesmek ve Bayram namazı kılmak vacip oldu.
Hz Ali ile Hz. Fatma bu yılda evlendi. (624 yılında)

113- Uhut Savaşı ne zaman yapıldı?

625 yılında yapıldı.
Mekkeli müşriklerin hazırlık yaptığını Hz. Peygambere Hz Abbas haber gönderdi.
Düşman ordusunu Ebu Sufyan Komuta ediyordu. Atlılarını Halid ibn Velid komuta ediyor.

114- Hz Peygamber 50 kadar okçunun başına kimi komutan tayin etti?

Abdullah ibn Cübeyr.

115- Hz Peygambere benzeyen Musab bin Umeyri şehit edip peygamberi öldürdüm sanan kişi kimdir?

İbn Kaime.

116- Hayattayken Allahın aslanı ve şehit edilince şehitlerin efendisi olan  Hz. Hamzayı kim hangi savaşta şehid etti?

Uhut Savaşında Vahşi tarafından şehit edildi.

117- Hendek savaşı fikrini kim verdi?

Hendek fikrini Selmanı Farisi verdi. Hendek 6 günde kazıldı.

118- Son savunma savaşı olan Hendek savaşı kaç yılında oldu?

627 yılında yapıldı. Bu adı hendek kazıldığı için aldı.

119- Beytullah nedir?

Allahın Evi anlamına gelir.

120-Hudeybiye anlaşması kaç yılında yapıldı?

628 yılında Hudeybiye denen yerde yapıldı.
Bu anlaşmaya göre Müslümanlar kabeyi buyıl ziyaret yapmayıp ertesi yıl yapacaklar.
Hz Peygamber hudeybiyeden mekkeye elçi olarak Hz. Osmanı gönderdi.
Mekkeliler hudeybiyeye elçi olarak:
Süheyl İbn Amr, Huveytıb ibn Abdiluzza ve Mikrez İbn Hafs'ı elçi olarak gönderdiler.

121-Hz peygamberin Mühründe neler yazılıydı?

Allah Rasül Muhammed.

122- Okuduğunuz kitap kaç sayfadır?

Cevap : 272 Sayfa.

123-Hayberin fethi ne zaman oldu?

Hudeybiyeden sonra 628 yılında. Hz Peygamber sancağı bu savaşta Hz. Aliye verdi.

124-Hacıları  söylediği duaya ne denir?

TELBİYE

125-Efendimizin Busra valisine yazdığı mektubu götüren elçisi Hz. Harisi kim şehit etti?

Belka denen bir mevkiden geçerken oranın valisi ŞURAHBİL tarafından şehit edildi.Bunun üzerine Müslümanlar 3 bin kişilik orduyla buraya kadar geldiler Bizanslıların ordusu ise ikiyüzbin kişiydi. Müslümanların ordu komutanı:Halid bin Velid in başarılı taktiği ile Bizans geri çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşa MUTE savaşı denir.

126- Bizansa indirilen ilk darbe olan Mute savaşı kaç yılında yapıldı?

Peygamberimiz umreden döndükten sonra yani 629 Yılında yapıldı.

127- Mekke Kaç tarihinde fet edildi?

630 yılında (Hicretin 8. yılı) Fetih çok gizli tutuluyordu Mekkeliler Hz Muhammed ve arkadaşlarını ancak MERRÜZ ZEHRA ya geldiklerinde fark ettiler.

128- Hz. Peygamber Mekke'nin fethinde hangi duaları okuyordu?

Fetih ve Nasr surelerini okuyordu.
İlk iş olarak Kabey'i tavafın ardından Kabe putlardan ve resimlerden temizlendi.

129- Mekkenin fethinden sonra yapılan HUNEYN SAVAŞI kimlerle yapıldı?

Hevazin Ve Sakif kabileleriyle yapıldı

130- Bizansla savaşılmak için yola çıkılan ve savaş yapılmadan geri dönülen olaya ne denir?

TEBÜK Seferi

131-Taifliler ne zaman Müslüman oldu?

Hicretin 9. yılında (631) Tebuk seferinden sonra heyet göndererek Müslüman oldular.

132-Hz. Peygamberin Arafat dağında devesi kasvanın üzerinde yaptığı konuşmaya ne denir?

VEDA HUTBESİ

133-Hz Peygamber 63 yaşında hangi hastalığa tutuldu?

HUMMA hastalığına.

134- Hz. Peygamberin şayet rabbimden başka dost edinecek olsaydım mutlaka dost edinirdim dediği kişi kimdir?

Hz. EBU BEKİR:

135-Hz. Peygamber namaz kıldıramayınca yerine kimi vekil tayin etti?

Hz. EBU BEKİR:

136-Hz Peygamber ne zaman ve kimin yanında öldü?

Hz Aişenin odasında 63 Yaşında Allah’ım Yüce dostluğunu istiyorum diyerek yine bir pazartesi günü Yani 8 Haziran 632 yılında hayatı son buldu.

Bütün minnet ve şükranlarımız Senin üzerine, şefaatin bizim üzerimize olsun Ey EFENDİMİZ.

Bir önceki yazımız olan 4.Sınıf Pinokyo Metni Sunusu başlıklı makalemizde 4.sınıf Pinokyo metni sunusu, 4.sınıf Türkçe dersi Pinokyo metni sunusu ve Pinokyo metni işleniş sunusu hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 9 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


2 + = 5

damla - çankırı
02 Nisan 2014 - 20:14

“harika bir site bütün kitaba çalışmaktansa buradan özetle çalıştım ve umarım kazanırım .ÇOK TEŞEKKÜRLER….

ebru - aksaray
05 Nisan 2014 - 16:00

teşekkürler allah razı olsun

ebrar korkmaz - şanlıurfa
05 Nisan 2014 - 16:42

Bu site süper ya…

zeynep - diyarbakır
05 Nisan 2014 - 16:45

bu siteyi kurandan ALLAH BİN KERE RAZI OLSUNNNN….

Şeyma - İzmir
08 Nisan 2014 - 19:21

Ya her siteye baktım yoktu sınava son gün kala çalışmaya başlıyorum iyiki böyle bi site var ya TEŞEKKÜRLER

Cihan - Bursa
10 Nisan 2014 - 13:26

Allah razı olsun 15:00 da sınava gircem kopya çekerim belki :D

sedef - kastamonu
11 Nisan 2014 - 13:54

bu siteyi kurandan Allah razı olsun… arkadailar efendiler efendisi hz.Muhammed ortaokulların kitabı 272 sayfa ama buradaki soru okuduğunuz kitap 243 sayfa diyoo :((

ceylan - Adana
11 Nisan 2014 - 20:29

Allah razı olsun sorular çok iyi hazırlanmış işallah bu soruları okuyan herkes kazanır(amin)

nusret - istanbul
27 Ocak 2015 - 14:18

sul peygamberi kitabının da sorolaru var mı acaba